امشب اسمان را چه کسی سوراخ کرده است؟!!....

امشب اسمان را چه کسی سوراخ کرده است؟!!....

صدایی زمزمه وار می گوید:

کسی اسمان سوراخ نکرده است...

اینها روزنه هایی است از روشنای روز...

...

نگاهی به خار های بیابان می اندازم ....

رنگ به رخسار ندارند!

ابرها بی رحمانه روشنایی ماه را غارت می کنند...

ولحظاتی بعد ...

... باران ...

و ساعتی بعد، تکه هایی از آسمان به زمین می افتد ...

امشب کویر هم ستاره باران شده ....

/ 0 نظر / 29 بازدید