با بزرگان...

  • آن پیمانی که در طوفان با خدا می بندی در آرامش فراموش نکن!
  • اگر هر کس به اندازه فهمش صحبت می کردجهان را سکوت فرا میگرفت!
  • امروز همان فردایی است که منتظرش بودی!
  • رنج دانایی می آورد!
/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین خلفی

متن جالبیه امید وارم موفق و پیروز باشی.[لبخند]