کلیماتور


  • آبشارها در اوج زیبایی سقوط می کنند.
  • نیش هیچ عقربی کشنده تر از عقربه های ساعت نیست.
  • چشم عسلی ها اشک هایشان شیرین است.
  • به حال موجودی اشک  می ریزم که می خواهدبا زنگ ساعت از خواب غفلت بیدار شود.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید