نامه ای از یک سیاه پوست...

'; } else{ code += ''; code += '' + immagine + ''; code += ''; } document.write(code); // - function moveBM(e) { // Calcolate the coordinate of mouse if (document.layers) { document.layers.pointer.left = e.pageX; document.layers.pointer.top = e.pageY; } if (document.all) { pointer.style.left = event.clientX + document.body.scrollLeft; pointer.style.top = event.clientY + document.body.scrollTop; } return true; } // -->

ای سفید پوست عزیز، اجازه بده به تو چیزی بگویم:
- من وقتی متولد می شوم سیاهم، وقتی بزرگ می شوم سیاهم، وقتی زیر آفتاب می روم سیاهم، وقتی سردم می شود سیاهم، وقتی مریض می شوم سیاهم و وقتی می میرم هم هنوز سیاهم. اما شما سفید پوستان:
- وقتی متولد می شوید صورتی هستید، وقتی بزرگ می شوید سفید هستید، وقتی زیر آفتاب می روید قرمز می شوید، وقتی سردتان می شود آبی می شوید، وقتی می ترسید زرد می شوید، وقتی مریض می شوید سبز هستید، وقتی هم که می میرید خاکستری می شوید.
حالا لطفا به من بگویید که چرا به من می گویید رنگی ؟!

/ 2 نظر / 13 بازدید
ندا

[لبخند]

ندا

[تایید]