نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد...؟

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد...؟

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت...؟

ولی بسیار مشتاقم...

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش...

و او هردم و یکریز و پی درپی...

بادم گرم خویش درونم سخت بفشارد ...

                           بدین سان بشکند در من...

                                          سکوت مرگبارم را...

                                                                                      "دکتر علی شریعتی"

/ 0 نظر / 14 بازدید