؟؟؟

  .. مشغول بازکردن آخرین قوطی کنسرو ماهی بود.

.. من هم در گوشه ای از سنگر منتظر بودم تا تکه ی کوچکی از گوشت بدن ماهی را

به خانه ببرم.

.. چند لحظه بعد، سوت خمپاره ای به گوش رسید .. به همراه تکه های کوچک و بزرگ

گوشت، در حوضچه ی خون، شناور بودم.

پرسش:اون کس یا اون چیزی که گوشه خاکریز بوده،چی یا کی بوده؟نظر بدید.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ندا

[بازنده][بازنده] گربه یا شاید هم سگ [شرمنده][متفکر][من نبودم][اضطراب][گاوچران][قلب][خجالت]