شبستان

مطالب و جملات کوتاه و خواندنی و گاهی هم طنز

تنهایی ...
نویسنده : s.p - ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٧
 

از نگاه من بهترین مونس در تنهایی ات خود تویی...!

اگر مادر باشد که دیگر اسمش تنهایی نیست!!...

اگر کتاب باشد که دیگر خلاءی وجود ندارد!!...

...تنهایی یعنی خلاء...

این تویی که تنهایی ات راپرمی کنی!..

این تویی که خودت را تشویق به انجام کارهای روزمره درتنهایی می کنی...

   ...این تویی ...

پس تنهایی  هیچ وقت معنا پیدا نمی کند مگر اینکه تو خودت و عقایدت و افکارت را از  بین ببری...

تنهایی ...

تنها در نبود خودت و یا فراموشی خدایت معنا پیدا می کند ...